fbpx

Studiebegeleiding

Studiebegeleiding Breda

Elke leerling heeft wel een periode in zijn middelbare- schooltijd dat het leren minder goed gaat. Soms komt dat omdat de stof van een bepaald vak niet begrepen wordt.

Soms zijn er voorvallen of problemen, die zo erg afleiden, dat een kind zich in de klas niet meer kan concentreren. En soms kan een leerling zichzelf er gewoon niet toe zetten om na schooltijd huiswerk te maken.
Veel leerlingen hebben behoefte aan studiebegeleiding na schooltijd. Deze leerlingen hebben (tijdelijk) behoefte aan extra ondersteuning bij het maken, de planning, het overhoren en controleren van hun huiswerk.

U kunt een afspraak maken om eens een kijkje te nemen bij TOP-Trainingen, uiteraard zonder enige verplichting. Uw zoon of dochter mag ook een keertje een sessie bijwonen.

Ons instituut is geopend op:
maandag: dinsdag: woensdag: donderdag: vrijdag van 15.00u tot 18.30u
Begeleiding van studenten van het Voortgezet Onderwijs tot 6 VWO.

Leerlingen van het Voortgezet Onderwijs kunnen bij Top-trainingen in een rustige omgeving en onder deskundige begeleiding hun huiswerk maken en studeren voor hun SO’s en PW’s.
Ook schenken we veel aandacht aan planning en vanzelfsprekend controleren we deze planningen ook. Ben je gemotiveerd en enthousiast, neem een kijkje op onze site en laat iets van je horen.

Meer tijd over!
Al lijkt het in eerste instantie een zware opgave om enkele keren per week of zelfs elke dag naar ons instituut te komen om onder toezicht huiswerk te maken,  het levert uiteindelijk heel veel op:
Geen ouders meer met vragen als ‘hoe staat het met je repetitie?’, cijfers die eindelijk boven de zes uitkomen, en in het weekend alle tijd, want je huiswerk voor maandag is al gemaakt!

Aandachtspunt:
Wij maken duidelijke afspraken met kinderen op de studiebegeleiding, maar ook u als ouder zal zeker in het weekend moeten controleren of er daadwerkelijk gewerkt wordt door uw kind.

Aanpak:
In onze studiebegeleiding richten we ons op leerlingen van het VMBO-T, HAVO en VWO. Onze aanpak is er op gericht dat deze leerlingen op een gegeven moment zelf de discipline en het plannen kunnen opbrengen, zodat zij zelfstandig de middelbare school kunnen doorlopen.

Tijdens het intakegesprek waarbij zowel ouders/ verzorgers als leerling aanwezig zijn, brengen wij eventuele problemen in kaart. Een voorwaarde voor het geven van studiebegeleiding is dat de leerling gemotiveerd is en de meerwaarde inziet van studiebegeleiding. De intake duurt circa 30 minuten en is kosteloos.

Leerlingen kunnen van maandag tot en met vrijdag bij ons terecht voor huiswerkbegeleiding.
Na een korte pauze bij binnenkomst en de dag hebben doorgesproken, maken we samen met de leerling een planning voor de middag op basis MAGISTER, SOMETODAY.

Ouders/verzorgers gaan akkoord met het gebruik van inloggegevens van Magister van de betreffende ouder/verzorger/leerling. Deze gegevens worden puur en alleen gebruikt voor de begeleiding van de betreffende leerling. Wij zullen deze informatie niet doorspelen naar derden.

Essentieel voor het goed kunnen begeleiden van de leerlingen is het duidelijk opschrijven van het huiswerk in de agenda. Bij het maken van de planning kijken we niet enkel naar de dag van morgen. Soms is het wenselijk om voor een week of zelfs langer vooruit te plannen. Na het plannen, gaat de leerling aan de slag. Tijdens de studiebegeleiding wordt er in stilte gewerkt. Leerlingen kunnen met hun vragen terecht bij de begeleider(s). Ook wordt er overhoord en het huiswerk gecontroleerd.

Regelmatig hebben wij contact met ouders over het functioneren van hun kind. Ook bij bijzonderheden zoals absentie of werkhouding nemen wij contact op met de ouders. Als blijkt dat de huiswerkbegeleidingsuren niet afdoende zijn voor de voorbereiding op een SO/PW of het maken van het huiswerk dan melden wij dit direct per sms/ app/ mail, omdat er dan thuis nog extra uren gestudeerd dient te worden.

Er bestaat de mogelijkheid te kiezen uit drie pakketten, 15.00u tot 18.30u.

  • 5 bijeenkomsten per week
  • 4 bijeenkomsten per week
  • 3 bijeenkomsten per week
  • Topsportklas

Klik hier voor onze algemene voorwaarden.

Klik hier voor de tarieven Studiebegeleiding.

error: Content is protected !!