fbpx

Toetsenbordvaardigheid

Logo Toetsenbordvaardigheid 600Typeworld 1

Dé leukste typecursus

TypeWorld Kids is dé uitdagende online typecursus voor kinderen vanaf ongeveer 10 jaar. Kinderen leren met tien vingers blind typen en ze ontvangen een certificaat als afsluiting van de cursus. TypeWorld Kids staat midden in de belevingswereld van het kind, is zeer  interactief en volledig online.

TypeWorld Kids is als game opgezet. Het bestaat uit twintig eilanden. Elk eiland bestaat

uit een aantal dorpen die met wegen verbonden zijn. In het eerste dorp van elk eiland laat Monique in een instructiefilm zien, wat er gedaan moet worden, ze laat de juiste vingerzetting zien en moedigt de leerling aan. In de andere dorpen worden oefeningen gemaakt. Er zijn ook games om het uitdagend te maken. In het laatste dorp is er een test. Als die goed wordt afgerond komt het volgende eiland beschikbaar.

Nadat de oefeningen van enkele dorpen goed gemaakt zijn, krijgt de leerling een beloning (een gadget) voor zijn eigen eiland. Dat eiland wordt daardoor steeds voller en mooier. Een leerling kan ook iemand uitdagen voor een oefening of een game. Zo kan er met iedereen een wedstrijdje gehouden worden. Kinderen vinden dat leuk, het stimuleert ze!

Begeleiding

Onderzoek wijst uit dat een goede begeleiding belangrijk is voor de voortgang en de resultaten van de leerlingen. De eindscore van leerlingen met persoonlijke of online begeleiding is gemiddeld 15% hoger.

TypeWorld Kids is op drie manieren beschikbaar:

 • Persoonlijke begeleiding, via TOP-Trainingen
 • Online begeleiding, per mail door een gekwalificeerde docent van TOP- Trainingen
 • Zonder begeleiding

Type cursus met persoonlijke begeleiding bij TOP- Trainingen
Wekelijks is er contact. De docent/ begeleider heeft persoonlijk contact, bepaalt en controleert het huiswerk, stuurt bij waar dat nodig is, let op de typehouding en de vingerzetting, enzovoort. En… de begeleider stimuleert de leerlingen!
Type cursus met online begeleiding, per mail door een gekwalificeerde docent van TOP- Trainingen
Bij online begeleiding mailt de leerling via een intern mailsysteem met een gekwalificeerde docent. De docent is beschikbaar voor vragen, houdt de vorderingen in de gaten, stimuleert en stuurt bij waar dat nodig is. De responstijd op alle werk- en zaterdagen tussen 7 uur ’s morgens en 7 uur ’s avonds).
Type cursus Zonder begeleiding
Als er geen begeleiding is, moet een leerling het programma zelfstandig doorwerken. Discipline en doorzettingsvermogen zijn belangrijk om alles goed door te werken. Er is geen externe begeleiding, correctie of stimulans.

Cursusduur
Het aanleren van typevaardigheid kan het best in korte tijd plaatsvinden. In de praktijk blijkt dat er voor het aanleren van een goede typevaardigheid zo’n 20 – 40 uur oefening nodig is. De volgende mogelijkheden geven een beeld van de wekelijkse belasting en de cursusduur:

 • 20 weken, per week 1 eiland
 • Wekelijks 4 x 20-30 minuten oefenen
 • 15 weken, per week 1,5 eiland
 • Wekelijks 5 x 20-30 minuten oefenen.
 • 10 weken, per week 2 eiland
 • Wekelijks 6 x 20-30 minuten oefenen.

De cursustijd wordt korter als er intensiever geoefend wordt. Natuurlijk moet een kind die belasting wel aankunnen!

Dyslexie geschikt
TypeWorld Kids is zeer geschikt voor kinderen met dyslexie. In het programma wordt er op de volgende manieren rekening mee gehouden:
De letters kunnen uitgesproken worden.

Dyslexie Type World letter
Dyslexie Type World

 • De letter die getypt moet worden heeft een afwijkende kleur en is onderstreept.
 • Er is bewust gekozen voor een lettertype dat voor dyslectici duidelijk is. Alle letters zijn afwijkend van elkaar, ook als ze gespiegeld of gedraaid worden.
 • Er wordt geen gebruik gemaakt van teksten op papier. De leerling hoeft dus niet te schakelen tussen het beeldscherm en het papier. Dit geeft kinderen met dyslexie meer rust en overzicht.
error: Content is protected !!