fbpx

Onderzoeken

Intelligentie onderzoek

Met een intelligentieonderzoek worden de cognitieve mogelijkheden van uw kind in beeld gebracht. Het onderzoek bestaat uit de afname van de intelligentietest WISC -III NL. Dit is de meest betrouwbare test. Kinderen maken verschillende opdrachten, variërend van woordkennis tot puzzels en kan afgenomen worden bij kinderen van 6 t/m 16 jaar. Na de testafname ontvangt u als ouder binnen drie weken een uitgebreid rapport ondersteund door een persoonlijk gesprek. Hierbij streven wij er naar om vlot antwoordt te kunnen geven op uw (hulp-) vraag.

Hoogbegaafdheid onderzoek

Met onderzoek naar hoogbegaafdheid wordt naast de intelligentie (dmv de WISC –III NL) ook de cognitieve leervoorwaarden en sociaal/emotionele ontwikkeling in beeld gebracht. Om dit in beeld te brengen wordt gebruik gemaakt van vragenlijsten voor ouders en kind, observaties en het Digitaal handelingsprotocol hoogbegafdheid. Hierbij wordt op zoek gegaan naar de sterke punten en talenten. Naar aanleiding van dit onderzoek krijgt u een handelingsgericht en praktisch advies waarbij gekeken wordt hoe uw kind zich verder kan ontplooien en ontwikkelen. Na de testafname ontvangt u als ouders binnen drie weken een uitgebreid rapport ondersteund door een persoonlijk gesprek. Binnen praktijk groei + bieden wij naast onderzoek ook individuele hulp en coaching.

Didactisch onderzoek

Met een didactisch onderzoek wordt een niveaubepaling gedaan en een procesevaluatie uitgevoerd. Dit kan voor de vakken rekenen, spelling, begrijpend en technisch lezen (een combinatie is eveneens mogelijk) worden gedaan. Met dit onderzoek krijgt u zicht op de taakaanpak en strategiegebruik van uw kind op het betreffende vakgebied. Hierdoor krijgt u goed zicht op de specifieke leerbehoeften. Na de testafname ontvangt u als ouders binnen drie weken een rapport ondersteund door een persoonlijk gesprek. Binnen praktijk groei + bieden wij naast onderzoek ook remedial teaching. Voor meer informatie kunt u kijken bij: Individuele begeleiding.

error: Content is protected !!