fbpx

Begeleiding

Remedial teaching

Remedial teaching is het individueel begeleiden van kinderen met specifieke leerbehoeften. Dit kan zowel gericht zijn op didactisch (rekenen, taal, spelling, lezen) of op pedagogisch vlak (concentratie, huiswerkplanning, leer strategieën). In overleg wordt bekeken welke vakken de meeste aandacht vragen en met welke onderdelen aan de slag wordt gegaan. Dit wordt mede bepaald door een diagnostisch onderzoek. Samen met u en uw kind wordt bekeken aan welke doelen een bepaalde periode gewerkt gaat worden. Deze doelen en de aanpak worden vastgelegd in een behandelplan. Een behandelperiode wordt altijd afgesloten met een evaluatie met daarbij een persoonlijk gesprek. Een behandelperiode kan variëren van 12 tot 20 weken.

Tarief: €40,- per 45 minuten individuele begeleiding en 15 min voorbereiding/ evaluatietijd

Coaching

Kinderen kunnen soms tegen problemen aanlopen die ze niet alleen kunnen oplossen. Coaching gesprekken kunnen deze kinderen helpen inzicht te krijgen in het probleem om daarna samen oplossingen te bedenken waardoor het kind leert om met het probleem om te gaan. In deze individuele sessie wordt gewerkt met verschillende methodieken zodat de coaching afgestemd kan worden op het kind. Methodieken ie gebruikt worden zijn oa; Handleiding voor jezelf(psycho-eduactie), Kids skills, Mission Possible. De coach is een onafhankelijke, objectieve gesprekspartner voor uw kind. Hierdoor ontstaat er een veilige en vaste plek waar uw kind doel- en oplossingsgericht aan zichzelf kan werken. Deze doelen en de aanpak worden vastgelegd in een behandelplan. Altijd in overleg met u als ouder en het kind. Een behandelperiode wordt altijd afgesloten met een evaluatie met daarbij een persoonlijk gesprek.

Tarief: €40,- per 45 minuten individuele begeleiding en 15 min voorbereiding/ evaluatietijd

error: Content is protected !!