fbpx

Nieuws

Ulvenhout 15 maart 2020

TOP- Trainingen Studiebegeleiding neemt maatregelen tegen Corona

Beste ouders/ verzorgers,

Na de persconferentie het volgende.

Het welzijn van onze studenten en personeel heeft onze hoogste prioriteit.

We nemen de maatregelen en adviezen van het RIVM ter harte om zo de kans op verspreiding van het corona virus tegen te gaan.

We blijven open en onze diensten aanbieden voor alle studenten. Zoals u weet blijven de scholen open voor examenkandidaten.

Wij vragen nadrukkelijk aan een ieder, die van onze diensten gebruik maakt om bij griep verschijnselen (verkoudheid, hoesten of koorts, bij twijfel beschikken we ook over een thermometer met laser) de verantwoordelijkheid te nemen om uw kind thuis te houden.

We hebben voldoende ruimte in ons pand om de leerlingen op gepaste afstand te laten werken. Als leerlingen komen gaan we direct aan het werk. We nemen even geen centrale pauze meer.

Uiteraard desinfecteren we de werkplekken regelmatig. Wij denken hiermee op dit moment voldoende maatregelen te nemen en houden de ontwikkelingen nauwgezet in de gaten.

Mocht u vragen hebben kunt u ten alle tijden met mij contact opnemen 0655702336.

Met hartelijke groet,

Namens het team TOP- Trainingen Studiebegeleiding.

Johan van der Made.

 

error: Content is protected !!