Algemene voorwaarden

 • Ouders/verzorgers gaan akkoord met het gebruik van inloggegevens van Magister van de betreffende ouder/verzorger/leerling. Deze gegevens worden puur en alleen gebruikt voor de begeleiding van de betreffende leerling. Wij zullen deze informatie niet doorspelen naar derden.
 • De minimale contractduur is één volledige kalendermaand. Dit betekent dat als u bijv. midden in de maand april start, het contract minimaal t/m mei loopt.
 • U heeft een opzegtermijn van één maand, schriftelijk.
 • Indien een maandtermijn niet vóór de uiterlijke datum, zoals vermeld, is betaald, dan kunnen er geen sessies meer gevolgd worden.
 • Als de studiebegeleider bijv. door ziekte niet in staat is om aanwezig te zijn bij een sessie, zal er in overleg een ander moment voor de sessie worden gekozen. Als dat niet lukt, vervalt de sessie.
 • Als het kind/student niet in staat is om aanwezig te zijn bij een sessie, vervalt de sessie.
 • Top-Trainingen is gesloten tijdens schoolvakanties (regio Beneden-Nederland) en feestdagen.
 • Dit betekent dat een maand met vakantie minder sessies bevat dan een normale maand. Daar is bij de berekening van de tarieven rekening mee gehouden. Daardoor is elke maand gewoon even duur.
 • Termijnbetalingen worden per maand verstuurd en alleen via e-mail. Betalen met I-deal geniet de voorkeur..
 • Indien noodzakelijk mag Top-Trainingen eenzijdig beslissen, dat een contract niet wordt verlengd.
 • Er vindt door Top-Trainingen geen restitutie van betalingen plaats.
 • Het spreekt voor zich dat Top-Trainingen nooit garanties geeft voor hoge cijfers, maar samen vergroten we wel aanzienlijk de kans.
 • Blijkt dat uw kind een specifiek probleem heeft met een bepaald schoolvak, dan nemen wij contact met u op om u te adviseren om eventueel RT in te zetten.
 • Deze leveringsvoorwaarden, de tarieven en de openingstijden kunnen in de toekomst wijzigen.
 • Wij zijn een huiswerkbegeleidingsinstituut dat inzet op studiemotivatie, studiehulp en structuur. Wanneer in een uitzonderlijk geval een leerling onvoldoende reageert op de gedragsaanwijzingen of wanneer de motivatie blijvend onvoldoende is zijn wij genoodzaakt hiervoor maatregelen te nemen in het belang van de totale groep.
 • Als het onverhoopt voorkomt dat er een 1 op 1 situatie situatie ontstaat leerling begeleider, dan kiezen wij ervoor om uw kind naar huis te sturen. Er zal dan  indien mogelijk naar een gepaste oplossing gezocht worden. Lukt dit niet dan vervalt deze sessie door overmacht.