Niveaus van de rekentoets

Er zijn verschillende niveaus waarop je de rekentoets kunt maken:

  • Volg je havo of vwo? Dan maak je de rekentoets op niveau 3F.
  • Volg je vmbo? Dan geldt voor jou minimaal niveau 2F. Je mag de rekentoets ook op een hoger niveau doen (3F).
  • Volg je vmbo-bb? Dan mag je in plaats van niveau 2F ook de rekentoets op het lagere niveau 2A doen. Maar als je later wilt doorstuderen op mbo-niveau 3, dan moet je niveau 2F gehaald hebben.

Wanneer ben ik geslaagd voor de rekentoets?

Je moet minimaal een 5 halen voor de rekentoets. De rekentoets is verplicht om je diploma te halen. Je mag de rekentoets herkansen als je een te laag cijfer hebt.

Minimaal 5 halen voor rekentoets
Voor alle schoolsoorten (behalve vmbo-bb) geldt dat je in het schooljaar 2015 – 2016 een 5 moet halen om te kunnen slagen.

In schooljaar 2016-2017 geldt het volgende:

vwo: je mag voor Nederlands, Engels, wiskunde en de rekentoets 1 eindcijfer 5 halen. De rest moet minimaal een 6 zijn.

havo: je mag voor Nederlands, Engels, de rekentoets en (indien van toepassing) wiskunde 1 eindcijfer 5 halen. De rest moet minimaal een 6 zijn.

  • vmbo-gt en kb: je mag voor Nederlands of de rekentoets 1 eindcijfer 5 halen. Het andere eindcijfer moet minimaal een 6 zijn.
  • vmbo-bb: je moet minimaal een 5 voor de rekentoets halen om te kunnen slagen.

Maatregelen bij extra zakken door rekentoets

Blijkt in het voorjaar van 2016 dat meer dan 5% van de eindexamenleerlingen van een bepaalde schoolsoort extra zakt door de rekentoets? Dan is hier een vangnet voor. Dit betekent dat die leerlingen in het schooljaar 2015 – 2016 een 4 in plaats van een 5 hoeven te halen. Bij het vmbo-bb wordt hier pas een jaar later naar gekeken.

Rekentoets herkansen
Ben je gezakt voor de rekentoets? Er zijn per schooljaar 3 periodes waarin je de rekentoets kunt maken. Je hebt in totaal 4 kansen om de rekentoets te halen, verspreid over de laatste 2 jaar van jouw opleiding.

Cijfer rekentoets krijg je na een maand

Je ontvang het cijfer ongeveer een maand nadat je de rekentoets hebt gemaakt. Je krijgt dit via je school. Het cijfer voor de rekentoets staat net als de gewone vakken op de cijferlijst bij je diploma.

Rekentoets na afloop inzien
Je mag jouw rekentoets na afloop inzien. Je docent mag dat ook. Via je school hoor je hoe dit precies gaat. Bespreek samen met je docent wat goed ging en waar je je nog kan verbeteren.

Cijfer rekentoets bij blijven zitten of zakken
Het cijfer voor de rekentoets vervalt als je blijft zitten of zakt. Als je naar het volwassenenonderwijs (vavo) gaat gelden andere regels. Bij zittenblijven krijg je weer 4 nieuwe kansen, bij zakken 3.