NIO test groep 8
U en uw kind moeten een keuze maken voor een middelbare school. U twijfelt aan het advies van de basisschool of herkent uw kind niet in de uitslag van Cito Entreetoets of Cito Eindtoets? Wij bieden u met de NIO test de mogelijkheid van het laten afnemen van een onafhankelijke intelligentietest, een zogenaamd second opinion.

Intelligentietest versus schoolvorderingstoets
Het verschil tussen de Cito Eindtoets en de NIO test is dat de Cito Eindtoets meet wat uw kind in 8 jaar onderwijs heeft geleerd (de feitelijke schoolprestaties) en de NIO test bepaalt wat uw kind ‘in huis heeft’ (de mogelijke schoolprestaties).

NIO test op de middelbare school
Tot en met de derde klas van de middelbare school is het mogelijk om de NIO test te gebruiken voor een indicatie van het bij uw kind passende onderwijsniveau. De NIO test kan na de brugklas ingezet worden bij de definitieve keuze voor het schooltype. Maar ook als er in het tweede of derde leerjaar sprake is van ‘opstroom’ of ‘afstroom’ van het onderwijsniveau kan TOP-Trainingen een deskundig oordeel geven.

Cito Eindtoets of Entreetoets verknald? Second opinion? NIO test!
U twijfelt aan het advies van de basisschool of herkent uw kind niet in de uitslag van Cito? Wij bieden u met de NIO test de mogelijkheid van een onafhankelijke intelligentietest.

Waarom de NIO test laten afnemen door TOP-Trainingen?

  • Individuele afname, door psycholoog of orthopedagoog
  • Binnen drie werkdagen een officiële NIO rapportage met uitgebreide toelichting

Waarom werkt TOP-Trainingen alleen met individuele afnames?

  • Er zijn dan geen andere storende factoren (omgeving/medeleerlingen)
  • Wij kunnen dan uw kind zoveel mogelijk geruststellen
  • Wij zullen de test pas afnemen nadat de instructie echt begrepen is
  • U er dus verzekerd van bent dat het maximale uit uw kind gehaald wordt.

TOP-Trainingen biedt nu een professionele afname voor €275,– aan!