Type cursus met persoonlijke begeleiding bij TOP- Trainingen
Wekelijks is er contact. De docent/begeleider heeft persoonlijk contact, bepaalt en controleert het huiswerk, stuurt bij waar dat nodig is, let op de typehouding en de vingerzetting, enzovoort. En… de begeleider stimuleert de leerlingen!